Białowieski Park Narodowy

Park Pałacowy w Białowieży Najstarszy budynek pałacowy w Białowieży z 1845 roku Sóweczka w okolicy Białowieskiego Parku Narodowego Łąka na terenie Parku Pałacowego w Białowieży Łąki Parku Pałacowego w Białowieży
Łąki przed wejściem na teren rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku Narodowym Droga w kierunku rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego Mgły w okolicy Białowieży Dzięcioł średni w okolicy Białowieskiego Parku Narodowego Dzięcioł zielonosiwy w okolicy Białowieskiego Parku Narodowego
Sikorka modraszka w okolicy Białowieskiego Parku Narodowego